Nowy Ożarów - Lista mieszkań

Numer Metraż Pow. ogródka Pow. balkonu Pow. tarasu Plan Status
Numer Metraż Pow. ogródka Pow. balkonu Pow. tarasu Plan Status
M01 48.01 m2 4,10 m2 Wolne Sprawdź cenę
M02 67.96 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M03 47.31 m2 4,12 m2 Wolne Sprawdź cenę
M04 46.73 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M05 43.55 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M06 45.45 m2 35,67 m2 Sprzedane
M07 57.44 m2 67,75 m2 Wolne Sprawdź cenę
M08 42.85 m2 50,47 m2 Sprzedane
M09 46.9 m2 4,16 m2 Wolne Sprawdź cenę
M10 67.52 m2 8,33 m2 Wolne Sprawdź cenę
M11 81 m2 15,11+7,41 m2 Wolne Sprawdź cenę
M12 70.92 m2 49,85 m2 11,58 m2 Wolne Sprawdź cenę
M13 41.93 m2 49,20 m2 Sprzedane
M14 31.56 m2 36,27 m2 Sprzedane
M15 48.01 m2 4,10 m2 Wolne Sprawdź cenę
M16 67.96 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M17 47.31 m2 4,12 m2 Sprzedane
M18 46.73 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M19 43.55 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M20 45.45 m2 8,81 m2 Wolne Sprawdź cenę
M21 57.44 m2 8,83 m2 Wolne Sprawdź cenę
M22 42.85 m2 9,76 m2 Wolne Sprawdź cenę
M23 46.93 m2 4,16 m2 Sprzedane
M24 67.52 m2 8,33 m2 Wolne Sprawdź cenę
M25 80.97 m2 15,11+7,41 m2 Sprzedane
M26 70.92 m2 11,36+4,,22 m2 Wolne Sprawdź cenę
M27 41.93 m2 8,51 m2 Sprzedane
M28 41.88 m2 9,51 m2 Sprzedane
M29 47.84 m2 4,1 m2 Wolne Sprawdź cenę
M30 67.95 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M31 47.31 m2 4,12 m2 Sprzedane
M32 46.73 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M33 43.57 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M34 45.45 m2 8,81 m2 Wolne Sprawdź cenę
M35 57.44 m2 8,83 m2 Wolne Sprawdź cenę
M36 42.85 m2 9,76 m2 Wolne Sprawdź cenę
M37 46.90 m2 4,16 m2 Sprzedane
M38 67.47 m2 8,33 m2 Sprzedane
M39 80.97 m2 15,11+7,41 m2 Sprzedane
M40 70.92 m2 11,36+4,22 m2 Sprzedane
M41 41.93 m2 8,51 m2 Sprzedane
M42 41.88 m2 9,51 m2 Sprzedane
M43 48.01 m2 4,01 m2 Wolne Sprawdź cenę
M44 67.95 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M45 47.19 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M46 46.67 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M47 43.56 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M48 45.45 m2 36,38 m2 Sprzedane
M49 57.42 m2 67,75 m2 Sprzedane
M50 42.85 m2 50,88 m2 Sprzedane
M51 46.9 m2 4,06 m2 Wolne Sprawdź cenę
M52 64.78 m2 8,13 m2 Wolne Sprawdź cenę
M53 81 m2 22,60 m2 Wolne Sprawdź cenę
M54 68.66 m2 49,85 m2 11,58 m2 Wolne Sprawdź cenę
M55 41.93 m2 48,25 m2 Sprzedane
M56 31.56 m2 36,88 m2 Sprzedane
M57 48.01 m2 4,01 m2 Wolne Sprawdź cenę
M58 67.95 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M59 47.27 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M60 46.67 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M61 43.56 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M62 45.45 m2 8,81 m2 Wolne Sprawdź cenę
M63 57.44 m2 8,83 m2 Wolne Sprawdź cenę
M64 42.85 m2 9,76 m2 Wolne Sprawdź cenę
M65 47.19 m2 4,06 m2 Wolne Sprawdź cenę
M66 64.79 m2 8,13 m2 Wolne Sprawdź cenę
M67 81 m2 15,19+7,41 m2 Wolne Sprawdź cenę
M68 68.66 m2 11,35+4,22 m2 Wolne Sprawdź cenę
M69 41.93 m2 8,51 m2 Sprzedane
M70 41.88 m2 9,51 m2 Sprzedane
M71 48.01 m2 4,01 m2 Wolne Sprawdź cenę
M72 67.95 m2 8,38 m2 Wolne Sprawdź cenę
M73 47.27 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M74 46.67 m2 4,02 m2 Wolne Sprawdź cenę
M75 43.56 m2 6,55 m2 Wolne Sprawdź cenę
M76 45.45 m2 8,81 m2 Wolne Sprawdź cenę
M77 57.44 m2 8,83 m2 Sprzedane
M78 42.85 m2 9,76 m2 Wolne Sprawdź cenę
M79 46.86 m2 4,06 m2 Wolne Sprawdź cenę
M80 64.78 m2 8,13 m2 Wolne Sprawdź cenę
M81 81 m2 15,19+7,41 m2 Sprzedane
M82 68.66 m2 11,35+4,22 m2 Wolne Sprawdź cenę
M83 42.01 m2 8,51 m2 Sprzedane
M84 41.88 m2 9,51 m2 Sprzedane
U01 43.86 m2 38,12 m2 Sprzedane
U02 42.27 m2 3,98 m2 Sprzedane
U03 38.46 m2 8,31 m2 Sprzedane
U04 67.43 m2 4,28 m2 Sprzedane
U05 47.11 m2 15,31 m2 Sprzedane
U06 35.35 m2 7,94 m2 Sprzedane
U07 30.05 m2 3,96 m2 Sprzedane
U08 48.04 m2 17,25 m2 Sprzedane
U09 54.73 m2 42,01 m2 Sprzedane
U10 45.13 m2 14,72 m2 Sprzedane
U11 30.05 m2 3,96 m2 Sprzedane
U12 35.09 m2 8,13 m2 Sprzedane
U13 47.09 m2 15,63 m2 Sprzedane
U14 48.45 m2 4,22 m2 Sprzedane
U15 41.67 m2 3,95 m2 Sprzedane
U16 43.86 m2 6,48 m2 Sprzedane
U17 42.27 m2 3,98 m2 Sprzedane
U18 38.46 m2 8,31 m2 Sprzedane
U19 67.43 m2 4,28 m2 Sprzedane
U20 47.11 m2 15,31 m2 Sprzedane
U21 35.35 m2 7,94 m2 Sprzedane
U22 15.1 m2 3,96 m2 Sprzedane
U23 48.04 m2 4,05 m2 Sprzedane
U24 54.73 m2 4,87 m2 Sprzedane
U25 45.13 m2 4,05 m2 Sprzedane
U26 30.05 m2 3,96 m2 Sprzedane
U27 35.09 m2 8,13 m2 Sprzedane
U28 47.09 m2 15,63 m2 Sprzedane
U29 48.45 m2 4,22 m2 Sprzedane
U30 42.02 m2 3,95 m2 Sprzedane
U31 43.86 m2 6,48 m2 Sprzedane
U32 41.22 m2 3,98 m2 Sprzedane
U33 38.46 m2 8,31 m2 Sprzedane
U34 67.43 m2 4,28 m2 Sprzedane
U35 47.11 m2 15,31 m2 Sprzedane
U36 35.35 m2 7,94 m2 Sprzedane
U37 30.05 m2 3,96 m2 Sprzedane
U38 48.04 m2 4,05 m2 Sprzedane
U39 54.73 m2 4,87 m2 Sprzedane
U40 45.13 m2 4,05 m2 Sprzedane
U41 30.05 m2 3,96 m2 Sprzedane
U42 35.09 m2 8,13 m2 Sprzedane
U43 47.09 m2 15,63 m2 Sprzedane
U44 48.45 m2 4,22 m2 Sprzedane
U45 42.02 m2 3,95 m2 Sprzedane
H01 1120.54 m2 Sprzedane
H02 378.44 m2 Sprzedane
H03 569.92 m2 Sprzedane
H04 157.81 m2 Sprzedane
H05 34.65 m2 Sprzedane
H06 430.27 m2 Sprzedane
H07 274.69 m2 Sprzedane
H08 73.48 m2 Sprzedane
H09 75.53 m2 Sprzedane
H10 88.57 m2 Sprzedane
H11 148.98 m2 Sprzedane

logo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją Kreator Dom Invest dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość usług z pełnym zachowaniem środków ostrożności.

Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w standardowych godzinach i z przyjemnością przedstawią naszą ofertę oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu!